THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2021

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) là đơn vị sự nghiệp công lập loại I trong Công an nhân dân, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi đánh giá cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 3, bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và cấp chứng chỉ CNTT cơ bản, nâng cao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Với vai trò, nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị, Trung tâm thông báo cần tuyển dụng vào các vị trí việc làm như sau:

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM:
– 01 Kế toán thuế;
– 01 Nhân viên pháp chế;
– 02 Kỹ sư CNTT phần mềm, đảm bảo An ninh mạng;
– 01 Nhân viên Truyền thông;
– 01 Lễ tân, Tạp vụ, Quản lý phòng học;
– 02 Quản lý đào tạo Ngoại ngữ
– 01 Nhân viên hành chính
– 01 Quản lý cấp phát Văn bằng, Chứng chỉ

II. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (119 – 121 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội)

III. ĐIỀU KIỆN VÀ YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;
– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể và mô tả công việc: vui lòng xem các links sau:
– Đối với Kế toán thuế;
– Đối với Nhân viên pháp chế;
– Đối với Kỹ sư CNTT phần mềm, đảm bảo An ninh mạng;
– Đối với Nhân viên Truyền thông;
– Đối với Lễ tân, Tạp vụ, Quản lý phòng học;
– Đối với Quản lý đào tạo Ngoại ngữ;
– Đối với Nhân viên hành chính;
– Đối với Quản lý cấp phát VBCC.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:
– Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2021.
– Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (119 – 121 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội)

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học