Lịch sử hình thành

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an

Tên gọi tiếng Anh: Foreign Languages – Informatics Center

Địa chỉ trụ sở: 119 -121 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Mã số thuế: 0106728649

TK ngân hàng số 1100022255 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội

 

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 15 tháng 5 năm 1995, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ trực thuộc Học viện An ninh Nhân dân được thành lập theo Quyết định số 316/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Qua nhiều thời kỳ biến động và phát triển, Trung tâm được tái thành lập theo Quyết định số 1488/QĐ-BCA ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học là đơn vị sự nghiệp công lập Loại I của lực lượng Công an nhân dân, chịu sự quản lý hành chính, tổ chức của Học viện An ninh Nhân dân và sự quản lý, chỉ đạo của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học có tư cách pháp nhân, con dấu, và tài khoản giao dịch riêng.

  1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Vị trí, chức năng

             – Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học;

– Tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan đến ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công an.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 – Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình đào tạo chính khóa cho học viên của Học viện.

 – Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho các đối tượng trong và ngoài lực lượng Công an theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

 – Tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Bộ Công an.

 – Liên kết với các trung tâm, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

  1. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học có Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc: Tài chính – Kế toán; Hành chính tổng hợp; Quản lý đào tạo, thi Ngoại ngữ ; Quản lý đào tạo, thi tin học.

Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên, nhân viên của Trung tâm có trình độ cao trong lĩnh vực chuyên ngành, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành đối với một Trung tâm khảo thí ngoại ngữ Tin học cấp Bộ Công an và cấp Quốc gia

  1. Kết quả hoạt động nổi bật

Ngày 12/01/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ra thông báo số 77/SGD&ĐT công nhận Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học cùng với 16 đơn vị trên địa bàn Thành phố đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Ngày 13/12/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5615/BGDĐT-QLCL cho phép Trung tâm NNTH thuộc Học viện ANND tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Là một trung tâm NN-TH đầu ngành của Bộ Công an, là đơn vị duy nhất trong CAND được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trung tâm NNTH ngày càng khẳng định thương hiệu, uy tín và chất lượng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học.

Trong nhiều năm qua, Trung tâm NNTH đã triển khai đào tạo bồi dưỡng và tổ chức thi, cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học cho hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phù hợp với xu hướng đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, Trung tâm NNTH cũng đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học cho nhiều Bộ, Ngành và nhân lực xã hội

Với phương châm coi chất lượng đào tạo là yếu tố then chốt, Trung tâm NNTH luôn chú trọng xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng học; kiến tạo môi trường học tập ngoại ngữ, tin học hiệu quả với đội ngũ giảng viên tâm huyết, chất lượng, giàu kinh nghiệm, giúp người học có động lực học tập

Từ khi thành lập đến nay, trải qua gần 26 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm NNTH đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, liên tục đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến của Học viện; được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Giám đốc Học viện ANND tặng nhiều bằng khen, giấy khen, các thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn cho lãnh đạo, tập thể của đơn vị.

  1. Định hướng phát triển

Giai đoạn 2021-2025, Trung tâm NNTH nỗ lực giữ vững vị trí đi đầu trong các Trung tâm NNTH thuộc Bộ Công an và là một trong top 20 Trung tâm NNTH thuộc các cơ sở giáo dục đại học uy tín nhất trong cả nước.

Thông qua triển khai và thực hiện Dự án tự chủ thi, đánh giá trình độ Tiếng Anh theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2021, Trung tâm NNTH hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị khảo thí năng lực Tiếng Anh và tin học lớn nhất trong lực lượng vuc trang, thực hiện nhiệm vụ thi, đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho học viên các Học viện, trường Công an nhân dân cũng như phục vụ công tác xét chức danh, chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ tin học cho cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân và phục vụ một phần nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học cho xã hội.