LỊCH BỒI DƯỠNG, THI ĐGNL NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ A1, A2, B1, B2 THEO KHUNG CEFR THÁNG 4/2022

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) thông báo lịch bồi dưỡng, thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A1, A2, B1, B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) tháng 04/2022 như sau:
1. Lịch thi dự kiến:
Đợt 1: ngày 09/04/2022
Đợt 2: ngày 23/04/2022
2. Hồ sơ bao gồm:
– Đơn đăng ký (có 01 dán ảnh 4×6)
– 01 bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân
– 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ họ tên và ngày sinh)
3. Lệ phí đào tạo và thi:
– Trình độ A1: 1.800.000/học viên
– Trình độ A2: 2.600.000/học viên
– Trình độ B1: 4.800.000/học viên
– Trình độ B2: 9.200.000/học viên
4. Lưu ý:
– Hạn nộp hồ sơ: trước ngày thi ít nhất 15 ngày
– Có giới hạn số lượng thí sinh tham dự mỗi kỳ thi, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng thi sẽ ngừng thu hồ sơ trước thời hạn đã thông báo nếu đã đủ số lượng

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học