THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CHUẨN ĐẦU VÀO, CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1982/QĐ-TTg phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Theo đó, chuẩn đầu ra của các bậc trình độ 6, 7 và 8 (tương ứng với bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) có trình độ ngoại ngữ bậc 3, bậc 4, bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Trên cơ sở đó, ngày 28/6/2021 và ngày 30/8/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18/2021/TT-BGDĐTThông tư 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó quy định cụ thể chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trình độ thạc sĩ, tiến sĩ bằng các văn bằng, chứng chỉ quốc tế hoặc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Phụ lục II Thông tư 18Phụ lục Thông tư 23).

Học viện An ninh nhân dân là cơ sở đào tạo thứ 10 (Thông báo 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lý chất lương) được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Với vị trí là cơ sở giáo dục trọng điểm của Ngành Công an và là cơ sở đào tạo duy nhất trong CAND được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép khảo thí tiếng Anh theo Khung NLNNVN ở cấp Quốc gia, Học viện An ninh nhân dân có đầy đủ thẩm quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu của quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân cũng tổ chức các kỳ thi theo khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu đánh giá trình độ ngoại ngữ của những đối tượng có nhu cầu.

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học