THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2021

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) là đơn vị sự nghiệp công lập loại I trong Công an nhân dân, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi đánh giá cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 3, bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và cấp chứng chỉ CNTT cơ bản, nâng cao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Với vai trò, nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị, Trung tâm thông báo cần tuyển dụng vào các vị trí việc làm như sau:

1. Vị trí: Kế toán viên, Văn thư

2. Địa điểm làm việc: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (119 – 121 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội)

3. Mô tả công việc: vui lòng xem tại tại đây.

 

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học