THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021

I. Vị trí tuyển dụng: 1. 01 Nhân viên pháp chế; 2. 02 Kỹ sư CNTT phần mềm, đảm bảo An ninh mạng; 3. 01 Kế toán thuế; 4. 02 Quản lý đào tạo Ngoại ngữ; 5. 01 Lễ tân, Tạp vụ, Quản lý phòng học; 6. 01 Nhân viên Truyền thông; 7. 01 Nhân viên hành chính. II. Điều kiện và yêu cầu tuyển dụng: 1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: –  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; –  Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động; –  Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. –  Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; –  Có lý lịch rõ ràng; –  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; –  Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. –  Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. –  Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển –  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. –  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. 2. Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể: a. Vị trí việc làm chuyên viên quản lý và phát triển ngân hàng câu hỏi thi – Trình độ đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Sư phạm, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Quản lý giáo dục, Giáo dục học. – Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách về giáo dục. – Có các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực giáo dục, đo lường và đánh giá trong giáo dục, khảo thí, kiểm tra đánh giá. – Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm trách. – Có kỹ năng viết, biên tập, soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao. – Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm (với những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục) và 5 năm kinh nghiệm (với những ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành khác) làm việc trong lĩnh vực giáo dục. – Đã từng tham gia công tác xây dựng, quản lý và phát triển ngân hàng câu hỏi. – Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc chuyên môn bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. – Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ lĩnh vực công tác. – Hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. b. Vị trí việc làm chuyên viên quản trị phần mềm tổ chức thi * Điều kiện – Trình độ đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin. – Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách về giáo dục. – Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm trách. – Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công việc quản trị hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, quản trị mạng. – Hiểu biết tốt về mạng và các phần mềm hệ thống. Có kinh nghiệm và hiểu biết về mạng LAN / WAN / Internet. – Đã từng tham gia trực tiếp trong quản lý các phần mềm quản lý tổ chức thi trên máy tính, quản lý ngân hàng câu hỏi thi. – Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các phần mềm chấm thi, phần mềm phân tích câu hỏi thi. – Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ của Microsoft về cấu hình Windows 7 trở lên, quản trị Windows Server 2008 trở lên, quản trị SQL Server 2008 trở lên, lập trình ASP.NET 3.5 trở lên, lập trình HTML5 với Javascript và CSS3. – Có khả năng lập trình được PHP, làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL. – Có khả năng làm việc và quản trị được các máy chủ. – Sử dụng thành thạo phần mềm ảo hóa VMWARE. – Sử dụng thành thạo HĐH CentOS và các thành phần liên quan (Apache, Nginx, …). – Hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. III. Nội dung và quy trình tuyển dụng: Được thực hiện theo 2 vòng như sau: 1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút, thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan quyết định. (Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn) 3. Vòng 3. Xác minh lý lịch, ký hợp đồng tuyển dụng

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học