THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2022

Theo thông lệ hàng năm, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) tổ chức chương trình du lịch cho toàn thể cán bộ nhân viên trong Trung tâm. Vì vậy, chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý đối tác, học viên lịch nghỉ của FLIC500 như sau:

Thời gian nghỉ: từ thứ Hai – ngày 04/07/2022 đến hết thứ Năm – ngày 07/07/2022.

Trong thời gian nghỉ, FLIC500 vẫn nhận hỗ trợ Quý đối tác, học viên qua các kênh:

Mọi hoạt động liên quan đến đăng ký, tư vấn có thể sẽ hỗ trợ chậm hoặc gián đoạn trong thời gian ngắn, giao dịch thanh toán qua Ngân hàng vẫn hoạt động bình thường.

FLIC500 xin thông báo tới  Quý đối tác, học viên được biết để thuận tiện làm việc.

Trân trọng cảm ơn!

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học