LỊCH BỒI DƯỠNG, THI ĐGNL NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ A1, A2, B1, B2 THEO KHUNG CEFR THÁNG 11

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) thông báo lịch bồi dưỡng, thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) – Kỳ tháng 11/2021 như sau:

  • Đợt 1:

Lịch khai giảng dự kiến: 25/10/2021

Lịch thi dự kiến: 07/11/2021

  • Đợt 2:

Lịch khai giảng dự kiến: 12/11/2021

Lịch thi dự kiến: 21/11/2021

Đăng ký tại: https://flic500.edu.vn/dang-ky-hoc-thi-tieng-anh-a1a2b1b2/

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học