QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, THAM GIA, HOÃN, HỦY KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân trân trọng thông báo:

 1. Quy định về đăng ký, tham gia, hoãn, hủy kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể tại đây.
 2. Thủ tục xin xác nhận kết quả thi bao gồm:
  – Mẫu đơn xác nhận kết quả thi: tải tại đây.
  – Bản sao chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của thí sinh đăng ký dự thi
  – Thời gian trả giấy xác nhận kết quả thi: 02 – 03 ngày làm việc.
  Chi tiết xem thêm tại: https://flic500.edu.vn/mau-don-va-thu-tuc-xin-giay-xac-nhan-ket-qua-thi/
 3. Hồ sơ xin hoãn thi bao gồm:
  – Mẫu đơn xin hoãn thi: tải tại đây.
  – Bản sao chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của thí sinh đăng ký dự thi
  – Minh chứng
  – Hồ sơ đăng ký dự thi kỳ dự kiến đăng ký tiếp theo.
 4. Hồ sơ hủy thi bao gồm:
  – Mẫu đơn xin hủy thi: tải tại đây.
  – Bản sao chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của thí sinh đăng ký dự thi
  – Minh chứng nộp lệ phí thi
  Trong các trường hợp bất khả kháng, thí sinh vui lòng gửi hồ sơ hoãn thi tới địa chỉ mail: ttnnthc500@gmail.com

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học