PHÂN BIỆT BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM (VSTEP) VÀ BÀI THI THEO DẠNG THỨC ĐỀ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC CẤP ĐỘ CỦA KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU (CEFR)

Với mục đích nâng cao nhận thức về loại chứng chỉ/chứng nhận được cấp, cùng Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) tìm hiểu kỹ hơn về bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (VSTEP) và bài thi theo dạng thức đề thi tiếng anh tương đương các cấp độ của Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) để có thể hiểu rõ và phân biệt dễ dàng hơn nhé!

1. Điểm giống:

  • Mục đích: Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của thí sinh.
  •  Sự tương đương về cấp độ giữa 2 Khung đánh giá năng lực ngoại ngữ: theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014

2. Điểm khác biệt: Sự khác biệt giữa VSTEP và CEFR được đánh giá trên các tiêu chí: Định dạng đề thi, hình thức thi, lệ phí thi, chương trình đào tạo, loại văn bằng được cấp, lịch thi và hội đồng thi. (cụ thể có trong từng hình)

  Bài thi theo dạng thức đề thi tiếng anh tương đương các cấp độ của Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (VSTEP)*
Định dạng đề thi Mỗi cấp độ có định dạng đề thi tương ứng: A1, A2, B1 B2. Chỉ có 01 định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo Quyết định 729/2015/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2015)
Hình thức thi Thi trực tiếp/trực tuyến Thi trực tiếp trên máy tính
Lệ phí thi Các mức lệ phí khác nhau tùy theo trình độ tương ứng 1.800.000đ/lần thi với mọi cấp độ
Chương trình đào tạo Nội dung và thời lượng được xây dựng, thiết kế dựa theo Khung tham chiếu chung châu Âu Nội dung và thời lượng được xây dựng, thiết kế dựa theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
Văn bằng được cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ A1, A2, B1, B2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) bằng tiếng Anh (Certificate of English Proficiency) Chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt)
Lịch thi Do Học viện ANND thông báo tùy thuộc vào nhu cầu học, thi Do Học viện ANND thông báo trên cơ sở thống nhất lịch thi với Trung tâm Khảo thí quốc gia
Hội đồng thi Hội đồng thi độc lập của Học viện ANND do Giám đốc Học viện làm Chủ tịch Hội đồng Hội đồng thi của Học viện ANND với sự tham gia phối hợp bởi Trung tâm Khảo thí quốc gia (Bộ GDĐT)

*Theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 và Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra của trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chỉ chấp nhận chứng chỉ VSTEP.

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học