NGHIỆM THU NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH CHUẨN HÓA THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

Chiều 30/11/2022, tại Hà Nội, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi tiếng Anh chuẩn hóa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thuộc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học của Học viện An ninh nhân dân (ANND).
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ cho các hệ, bậc đào tạo trong các Học viện, Trường CAND cũng như đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ để chuẩn hóa chức danh cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ. Với quan điểm, mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong thời kỳ hội nhập, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, trong đó chủ yếu là tiếng Anh cho cán bộ, chiến sỹ CAND…
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại cuộc họp.

Tháng 4/2021, Học viện ANND có Tờ trình đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng phần mềm tổ chức thi và ngân hàng câu hỏi thi tiếng Anh chuẩn hóa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Công an giao Cục Đào tạo phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và các bộ phận có liên quan tổ chức thẩm định. Tháng 8/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đến nay, sau thời gian triển khai, Học viện ANND báo cáo đã hoàn thành dự án và đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu. Trên cơ sở đề nghị của Cục Đào tạo, ngày 24/11/2022, lãnh đạo Bộ đã ký Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu; báo cáo điều kiện nghiệm thu; báo cáo thuyết minh kết quả xây dựng phần mềm tổ chức thi và ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Học viện ANND. Theo đó, Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi tiếng Anh chuẩn hóa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thuộc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học của Học viện ANND gồm 13 đồng chí do Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch; Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo làm Ủy viên Thường trực…

Toàn cảnh cuộc họp.

Dự án “Xây dựng phần mềm tổ chức thi và ngân hàng câu hỏi thi tiếng Anh chuẩn hóa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện ANND được xây dựng với mực tiêu giúp Học viện ANND tăng cường toàn diện năng lực khảo thí ngoại ngữ theo đúng tinh thần chỉ đạo “đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế của Bộ Công an tại Kế hoạch số 69 ngày 15/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngũ trong hệ thống giáo dục CAND giai đoạn 2017 – 2025 và Kế hoạch số 381 ngày 3/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” trong CAND. Theo đó, Học viện ANND có thể tự chủ hoàn toàn công tác thi thông qua tự chủ ngân hàng đề thi và phần mềm tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng được thụ hưởng của dự án là học viên các hệ đào tạo trong CAND và cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng cũng như phục vụ một phần nhu cầu học, thi cấp chứng chỉ kheo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam của xã hội (nếu có)…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự cuộc họp.

Sau khi các đại biểu cho ý kiến nhận xét góp ý và bỏ phiếu nghiệm thu, kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Cục Đào tạo, Học viện ANND, các đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến phát biểu, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi tiếng Anh chuẩn hóa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các thủ tục theo đúng quy định; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thời gian tới.

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học