HOÃN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (VSTEP) – KỲ THI NGÀY 25/06/2024

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (Trung tâm) thông báo:

  1. Hoãn kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục dự kiến tổ chức ngày 25/06/2024.
  2. Các lịch thi tiếp theo sẽ được Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo trên Website và Fanpage chính thức của Trung tâm.

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Trung tâm (119 – 121 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) hoặc hotline 069.234.8601./.

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học