FLIC500 TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG CNTT CƠ BẢN CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ K01, BỘ CÔNG AN

Ngày 20/06/2021, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo, bồi dưỡng thi cấp chứng chỉ CNTT cơ bản cho 159 học viên là cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với mục tiêu nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhiệm vụ công tác chuyên môn, sẵn sàng chiến đấu.

Với trang thiết bị kỹ thuật, máy móc hiện đại, hệ thống tài liệu học tập được biên soạn phù với tình hình thực tế của đơn vị, sau thời gian học tập, các học viên đều đủ điều kiên tham dự kỳ thi đánh giá cấp chứng chỉ CNTT cơ bản. Kết quả 100% thí sinh đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ.

Sáng ngày 21/7/2021 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung tâm đã tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Khung cảnh buổi học thực hành của cán bộ chiến sĩ K01

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học