Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamnet.vn

Cụ thể, căn cứ các quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ đồng ý với đề xuất của Học viện An ninh Nhân dân và đề nghị học viện đăng tải công khai “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị trường cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ; Cần đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên website chính thức của trường.

Đặc biệt, trường báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi; Tổng hợp, đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về Bộ GD&ĐT thông qua Cục Quản lý chất lượng để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Như vậy, hiện có 10 đơn vị được cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM; Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế; Trường ĐH Hà Nội; Trường Đại học Cần Thơ; Trường ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường ĐH Vinh; Học viện An ninh Nhân dân./.

Mỹ Anh