FLIC500 KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN CÁC LỚP TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN CỦA GASS TẠI THÀNH PHỐ HCM, HÀ NỘI, TÂY NGUYÊN VÀ ĐÀ NẴNG

Hôm nay ngày 10 tháng 09 năm 2021, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức khai giảng trực tuyến lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp trình độ B1 theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) cho gần 400 học viên cao học từ các cơ sở đào tạo của Học viện Khoa học xã hội tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Khóa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams có bản quyền được Trung tâm NN-TH sử dụng để tổ chức dạy học và thi trực tuyến. Việc tổ chức dạy học trực tuyến là yêu cầu cấp bách và linh hoạt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục.

Lớp học trực tuyến tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh
Lớp học trực tuyến tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh
Lớp học trực tuyến tiếng Anh tại thành phố Hà Nội
Lớp học trực tuyến tiếng Pháp tại thành phố Hà Nội
Giảng viên giảng dạy tại Lớp học trực tuyến của Trung tâm
Các GVCN và cán bộ quản lý theo dõi, quản lý các lớp học trực tuyến tại Trung tâm
Các GVCN và cán bộ quản lý theo dõi, quản lý các lớp học trực tuyến tại Trung tâm
Các GVCN và cán bộ quản lý theo dõi, quản lý các lớp học trực tuyến tại Trung tâm

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học