ĐIỀU KIỆN NHẬN CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) thông báo điều kiện nhận chứng chỉ/chứng nhận như sau:

1. Các thí sinh vui lòng trực tiếp mang giấy tờ tùy thân để nhận chứng chỉ/chứng nhận tại Trung tâm.

2. Phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật khi thí sinh không trực tiếp đến nhận chứng nhận/chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc văn phòng công chứng)

Mẫu giấy uỷ quyền tải tại đây.

3. Thời gian, địa điểm nhận:

– Địa chỉ nhận chứng chỉ: 119 -121 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

– Thời gian nhận chứng chỉ: 13h30 – 17h00, thứ 3 và thứ 5 hằng tuần

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học