CUỘC THI TRANH BIỆN QUỐC TẾ BẰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC HỌC VIỆN TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2023/THE ENGLISH DEBATE COMPETITION FOR MPS INSTITUTIONS’ STUDENTS – 2023

CUỘC THI TRANH BIỆN QUỐC TẾ BẰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC HỌC VIỆN TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2023

English caption below

Với mục tiêu đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động dạy và học tiêng Anh; tạo lập môi trường học tập và thực hành tiếng Anh đa dạng, tạo động lực và điều kiện để giáo viên, học viên các học viện, trường CAND giao lưu, học hỏi tiếng Anh, đặc biệt là Tiếng Anh chuyên ngành Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân tổ chức kỳ thi tranh biện quốc tế bằng tiếng Anh cho học viên các học viện, trường CAND năm 2023 với chủ đề: “Bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0”

️⛳ Cuộc thi gồm 3 vòng thi:
Vòng Sơ khảo – online: dành cho tất cả các đội thi từ 10 Học viện, trường CAND, mỗi trường sẽ thành lập 1 đội không quá 5 người và gửi bài thi dưới dạng clip giới thiệu về trường, đội thi và trình bày quan điểm về chủ đề cuộc thi với thời lượng 5-8p
Vòng Bán kết – trực tiếp: Top 5 đội thi có điểm số cao nhất ở vòng Sơ khảo sẽ tham gia vào vòng này. Tại đây, các đội thi sẽ tham gia vào 2 vòng thi nhỏ gồm: chào hỏi – giới thiệu về đội thi; tri thức – trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan để chủ đề cuộc thi
Vòng Chung kết – trực tiếp: Top 3 đội thi có điểm cao nhất ở vòng Bán kết sẽ bước vào vòng chung kết để tiếp tục thi đấu tranh biện trực tiếp với 3 lượt thi, mỗi lượt sẽ có 01 đội “ghế nóng” và 02 đội phản biện. Chủ đề của mỗi lượt thi sẽ do Ban Tổ chức cung cấp.
️Hãy theo dõi fanpage Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân để cập nhật các thông tin mới nhất về vòng Bán kết và Chung kết vào ngày 20/10 sắp tới đây nhé!

___________________

THE ENGLISH DEBATE COMPETITION FOR MPS INSTITUTIONS’ STUDENTS – 2023

With the goal of innovation and creativity in organizing English teaching and learning activities, creating a diverse environment for learning and practicing English, and building motivation and conditions for teachers and students of MPS Institutions to exchange and understand English, exceptionally specialized English for Public Security. People’s Security Academy is organizing an international debate contest in English for students of People’s Public Security academies and schools in 2023 with the theme: “Protecting National Security, Maintaining Social Order and Safety in the 4th Industrial Revolution.”

️⛳ The contest includes three rounds:
– Preliminary round – online: for all competing teams from 11 academies and public security schools, each school will form a group of no more than five people and submit the exam in the form of a clip introducing the school, the team, and presenting their views points about the contest topic with a duration of 5-8 minutes
– Semi-final round – offline: The top 5 teams with the highest scores in the Preliminary round will participate in this round. Here, the teams will participate in 2 small rounds: Greetings and Introduction – introducing the team through artistic performances, and Knowledge Demonstration- answering 20 multiple choice questions related to the contest topic.
– Final round – offline: The top 3 teams with the highest scores in the Semi-final round will enter the final round to debate directly with three turns of competition; each game will have 01 “hot seat” team and 02 review teams. The Organizing Committee will provide the topic of each turn.

️️Please follow the fanpage “Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ning Nhân dân” to update the latest information about the Semi-finals and Finals on October 20!

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học