CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG, THI CHỨNG CHỈ TOEIC

1, TOEIC Beginner: đến 550 điểm

– Yêu cầu chung: Thí sinh có thể hiểu được luận điểm chính của của các ý kiến về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, trường học, đời sống, có thể tạo ra những đoạn văn có liên kết đơn giản về những chủ đề quen thuộc với sở thích cá nhân, có thể mô tả kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hi vọng và tham vọng và đưa ra ngắn gọn lý do và giải thích cho các ý kiến và kế hoạch.

– Ngữ pháp: Chức năng của danh từ trong câu, đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ phản thân, các thì cơ bản như thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ tiếp diễn, thì tương lai đơn, thì tương lai gần, các tính từ dạng V-ing và V-ed, trạng từ chỉ cách thức và mức độ, mẫu câu so sánh đơn giản, v.v.

– Kĩ năng Nghe: Nghe hiểu hội thoại giao tiếp, độc thoại, bắt được các từ chính trong câu về các chủ đề như giao tiếp thông thường, học tập, du lịch v.v.

– Kĩ năng Đọc: đọc và nắm bắt được ý chính các thông báo, đoạn văn, thư điện tử, các đoạn văn ngắn.

2, TOEIC Intermediate: 550-850 điểm

Yêu cầu chung: Thí sinh có thể hiểu được ý chính của những văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể lẫn mơ hồ, bao gồm các bài thảo luận trong chuyên ngành. Có thể tương tác với mức độ thông thạo và nhạy bén đủ giúp việc giao tiếp thường xuyên với người bản xứ diễn ra ổn mà không gây nhiều gượng ép cho cả hai phía. Có thể tạo ra văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau và giải thích quan điểm cho một vấn đề và đưa ra các điểm có lợi, bất lợi cho nhiều lựa chọn.

– Ngữ pháp: đại từ bất định, đại từ tương hỗ, đại từ chỉ định, các dạng so sánh của trạng từ, mạo từ, số từ và các từ loại từ hạn định khác, các thì hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, câu tường thuật, các loại giới từ đơn, ghép, danh, động từ ghép, các loại liên từ, mệnh đề quan hệ, câu bị động, câu điều kiện loại một.

– Kĩ năng Nghe: Nghe hiểu hội thoại giao tiếp, độc thoại, diễn dịch được các ý chính của một bài quảng cáo, thuyết trình, giới thiệu tham quan, hướng dẫn v.v.

– Kĩ năng Đọc: Hiểu và nắm chắc thông điệp của đoạn văn, thông báo, quảng cáo, thư điện tử, bài báo ngắn và các chi tiết nhỏ đính kèm.

3, TOEIC Advanced: 850 điểm trở lên

– Yêu cầu chung: Thí sinh có thể hiểu được nhiều yêu cầu khác nhau, bài đọc dài, và nhận ra ý nghĩa ẩn, có thể diễn đạt ý của bản thân một cách dễ dàng và thành thạo, sử dụng ngôn từ linh hoạt và chính xác, hiểu và sử dụng tốt các phương tiện kết nối trong câu, đoạn văn, bài báo.

– Ngữ pháp: Sử dụng thành thạo tất cả các thì trong tiếng Anh, các cấu trúc phức tạp như rút gọn mệnh đề quan hệ, rút gọn mệnh đề trạng ngữ, câu bị động, đảo ngữ, đảo ngữ với câu điều kiện, thức giả định, các hình thức nhấn mạnh câu, v.v.

– Kĩ năng Nghe: Nghe hiểu hội thoại giao tiếp, độc thoại, diễn dịch được các ý chính của một bài quảng cáo, thuyết trình, giới thiệu tham quan, hướng dẫn. Có khả năng hiểu được nghĩa không hiển ngôn và suy luận hàm ý.

– Kĩ năng Đọc: Nghe hiểu và thông thạo trong các cách biểu đạt khác nhau của thông điệp trong các bài báo, đoạn hội thoại, thư điện tử. Có khả năng hiểu nghĩa không hiển ngôn và suy luận hàm ý.

Kinh phí, hình thức học, thi

Lệ phí học, thi: 4.000.000đ -5.000.000đ/học viên/level (chưa bao gồm lệ phí thi)

– Học trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trung tâm NN-TH, địa chỉ 119-121 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

– Thi tại IIG Việt Nam

Đăng ký học, thi:

Hồ sơ gồm:

– 02 ảnh 4x6cm nền xanh

– CMTND/CCCD bản sao công chứng

– Đơn đăng ký theo mẫu

Đăng ký tại: Văn phòng Trung tâm NN-TH, Tầng 1, Tòa nhà 119-121, đường Trần Phú, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cán bộ liên hệ:

Ms. Tiên: 0983841295

Lịch khai giảng, học, thi: Hàng tháng

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học