CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG, THI CHỨNG CHỈ IELTS

1, IELTS Beginner: đến 5.0

– Yêu cầu chung: sử dụng được một phần ngôn ngữ, nắm được nghĩa tổng quát trong phần lớn các tình huống mặc dù mắc nhiều lỗi. Có thể sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt thông tin và quan điểm trong những lĩnh vực riêng quen thuộc của bản thân.

Ngữ âm: Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu.

– Ngữ pháp: Mạo từ, đại từ phản thân, danh từ (đếm được/không đếm được), trạng từ tần suất, cách thức, mức độ, tính từ và từ bổ nghĩa cho tính từ, trật tự từ của các tính từ, động từ qui tắc và bất qui tắc, sở hữu cách, đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ đơn giản. Câu nghi vấn với từ để hỏi: What, Who, When, How, Why, câu điều kiện (loại 1), thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ tiếp diễn, thì tương lai đơn, thì tương lai gần, thể bị động ở các thì trên.

– Từ vựng: Các từ đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân, sở thích, công việc hàng ngày, gia đình, bạn bè, trải nghiệm bản thân v.v

– Kĩ năng Nghe: Nghe hiểu hội thoại giao tiếp xã hội, độc thoại, bản tin ngắn trên đài phát thanh, truyền hình, các đoạn đàm thoại về chủ đề học tập, v.v.

– Kĩ năng Nói: Miêu tả, kể chuyện, đưa ra thông báo, làm quen, giới thiệu bản thân, gia đình, công việc, học tập, sở thích.

– Kĩ năng Đọc: đọc và nắm bắt được ý chính các văn bản dài, các bài báo, phân tích, đánh giá từ báo, tập san, tạp chí.

– Kĩ năng Viết: viết câu đơn giản, viết các dạng bài miêu tả biểu đồ, quy trình, số liệu, viết đoạn văn bày tỏ quan điểm bản thân về vấn đề xã hội, v.v…

2, IELTS Intermediate: 5.5 – 6.0

– Yêu cầu chung: Sử dụng ngôn ngữ hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn những chỗ chưa chính xác, không phù hợp, khó hiểu. Có thể sử dụng và hiểu tốt ngôn ngữ phức tạp trong các tình huống quen thuộc.

– Ngữ âm: Nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu, trọng âm câu, nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, từ đồng âm, v.v.

– Ngữ pháp: Các từ loại nâng cao (danh động từ, từ nối, đại từ phản thân, đại từ chỉ cách thức và các từ bổ nghĩa, động từ tình thái (suy diễn về hành động, sự việc xảy ra ở hiện tại và quá khứ), sử dụng tốt các từ nối, thể bị động, mệnh đề quan hệ (xác định / không xác định), mệnh đề trạng ngữ (mệnh đề -ing), mệnh đề thời gian, câu trần thuật, câu điều kiện 1,2,3, thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn, v.v.

– Từ vựng: Khoảng 1700 từ thuộc các chủ đề: gia đình, xã hội, bạn bè, du lịch, giải trí, một số từ phức tạp, chuyên ngành về các chủ đề lịch sử, vật lý, xã hội, thành ngữ, tục ngữ, các cụm từ cố định, v.v.

– Kĩ năng Nghe: luyện tập nghe hội thoại giao tiếp xã hội, độc thoại, đối thoại, phỏng vấn, nghe bản tin, hướng dẫn, v.v.

– Kĩ năng Nói: làm quen, thể hiện quan điểm cá nhân, sự quan tâm, trao đổi về kì nghỉ, kể lại một câu chuyện, kể về khó khăn trong một hành trình, hỏi xin thông tin, trao đổi về blog và nhật kí, trao đổi khi đi mua sắm, nói về kế hoạch trong tương lai, sắp xếp các cuộc hẹn, đề nghị và gợi ý, hỏi xin và đưa ra lời khuyên.

– Kĩ năng Đọc: đọc các bài báo khoa học, biểu đồ, bản đồ, hướng dẫn, bình luận, nhận xét, thu thập và tổng hợp thông tin từ nhiều đoạn văn bản.

– Kĩ năng Viết: viết bài miêu tả biểu đồ, bản đồ, quy trình, so sánh đối chiếu giữa các sự vật hiện tượng, bài luận ngắn bày tỏ quan điểm cá nhân về một vấn đề xã hội.

3, IELTS Advanced: 6.5 – 7.5

Yêu cầu chung: Nắm vững và làm chủ được ngôn ngữ, đôi khi mắc lỗi nhưng không thành hệ thống. Sử dụng thành thạo từ ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực chuyên môn. Sử dụng từ ngữ và cấu trúc phức tạp tốt trong tranh luận, thuyết trình, trình bày ý kiến.

– Ngữ âm: nguyên âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu, câu hỏi thay thế, câu hỏi đuôi, câu gợi ý, sự đồng hoá âm, nối âm từ đồng âm, dạng phát âm mạnh và yếu của từ, các dạng phát âm tắt, …

– Ngữ pháp: động ngữ, tính từ phân từ, trạng từ chỉ cách thức và các từ bổ nghĩa, từ ghép, uyển ngữ, thành ngữ, tục ngữ và tiếng lóng, động từ tình thái thể bị động, đảo ngữ, đảo ngữ trong câu điều kiện, mệnh đề điều kiện, các loại mệnh đề quan hệ, câu trần thuật, câu hỏi đuôi, tất cả các thì trong tiếng anh, các cấu trúc phức tạp và nâng cao.

– Từ vựng: khoảng 300 từ vựng thuộc các chủ đề: nghề nghiệp, công nghệ, khoa học, giáo dục, giao thông, du lịch, pháp luật, xã hội, lễ hội, thể thao, giải trí, khí hậu, ngân hàng, tiền tệ, kinh tế, thị trường, sản xuất, kinh doanh, thương mại, v.v. Sử dụng chính xác và thành thạo các nét nghĩa của các từ, đặc biệt là các từ phức tạp, mang tính chất chuyên biệt.

– Kĩ năng Nghe: luyện tập nghe hội thoại giao tiếp xã hội, độc thoại, tiểu sử, bài diễn thuyết trên đài phát thanh, truyền hình, phỏng vấn, thuyết trình, tranh luận. Hiểu được thông điệp và các hàm ý của nội dung đã được đưa ra

– Kĩ năng Nói: Đưa ra ý kiến cá nhân, đưa ra lập luận để tham gia tranh luận về những chủ đề quen thuộc và không quen thuộc, kể về trải nghiệm của bản thân hay các ý tưởng cá nhân, đưa ra các đề xuất mang tính vĩ mô về các vấn đề xã hội.

– Kĩ năng Đọc: đọc bài xã luận, bài phỏng vấn, bài báo chuyên ngành, tác phẩm văn học, bài bình luận chuyên sâu. Hiểu rõ nội dung tổng quát cũng như chi tiết, hiểu được hàm ý và dự đoán được các nội dung liên quan

– Kĩ năng Viết: viết báo cáo số liệu, so sánh, nhận xét tính chất sự vật, hiện tương, viết bài luận về các chủ đề phức tạp trong mọi lĩnh vực đời sống với văn phong học thuật.

 Kinh phí, hình thức học, thi

Lệ phí học, thi: 12.000.000đ -15.000.000đ/học viên/1 band score (chưa bao gồm lệ phí thi)

– Học trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trung tâm NN-TH, địa chỉ 119-121 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

– Thi tại Hội đồng Anh

Đăng ký học, thi:

Hồ sơ gồm:

– 02 ảnh 4x6cm nền xanh

– CMTND/CCCD bản sao công chứng

– Đơn đăng ký theo mẫu

Đăng ký tại: Văn phòng Trung tâm NN-TH, Tầng 1, Tòa nhà 119-121, đường Trần Phú, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cán bộ liên hệ:

Ms. Tiên: 0983841295

Lịch khai giảng, học, thi: Hàng tháng

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học