THÔNG BÁO LỊCH THI ĐGNL TIẾNG ANH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM – THÁNG 05/2023

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Học viện An ninh nhân dân (FLIC500) thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh Khung năng lực 6 bậc dùng … Đọc tiếp THÔNG BÁO LỊCH THI ĐGNL TIẾNG ANH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM – THÁNG 05/2023